Privacyverklaring

Inleiding

Autobedrijf F.M. van der Heide hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beveiligen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. Wie zijn wij?

Autobedrijf F.M. van der Heide is gevestigd aan [adres invoegen] en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK-nummer invoegen]. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam en contactgegevens: zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Identificatiegegevens: zoals kenteken van uw voertuig.
 • Financiële gegevens: zoals bankrekeningnummer voor betalingen.
 • Technische gegevens: zoals IP-adres, informatie over uw apparaat en browser.
 • Gebruiksgegevens: zoals gegevens over hoe u onze website gebruikt.
 • Overige gegevens: die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van overeenkomsten: om de diensten en producten te leveren die u bij ons afneemt.
 • Klantenservice: om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen.
 • Marketingdoeleinden: om u te informeren over onze diensten, producten en aanbiedingen (indien u daarvoor toestemming heeft gegeven).
 • Verbetering van onze diensten: om onze website en diensten te analyseren en te verbeteren.
 • Wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingwetgeving.

4. Op welke grondslagen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: voor het leveren van onze diensten en producten.
 • Toestemming: indien u toestemming heeft gegeven voor specifieke verwerkingen, zoals voor het ontvangen van nieuwsbrieven.
 • Wettelijke verplichting: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: voor het verbeteren van onze diensten en het beveiligen van onze systemen.

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging. Dit omvat maatregelen zoals:

 • Beveiligde servers en netwerken.
 • Toegangscontrole tot onze systemen.
 • Encryptie van gevoelige gegevens.
 • Regelmatige beveiligingsaudits en -tests.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. De specifieke bewaartermijnen zijn afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

7. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of met uw toestemming. Dit kan onder meer het delen van gegevens met:

 • Dienstverleners die namens ons gegevens verwerken (bijvoorbeeld IT-dienstverleners).
 • Overheidsinstanties, indien wettelijk vereist.
 • Adviseurs, zoals accountants en juridische adviseurs.

8. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang of voor direct marketingdoeleinden.

9. Contactinformatie

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

 • E-mail: info@autobedrijfvdheide.nl
 • Telefoon: +31 06-41220406
 • Adres: Industriepark 59, 9351PA Leek

10. Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en, waar relevant, per e-mail aan u worden meegedeeld. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatste update: 20-05-2024


Deze privacyverklaring legt uit hoe Autobedrijf F.M. van der Heide omgaat met uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Scroll naar boven